Hur man skiljer på olika bastardsvärmare

Vi har bara sex arter av bastardsvärmare i Sverige men det kan vara svårt att skilja dom åt om man inte är mycket van eller ser dom bredvid varandra.

Hur man särskiljer imago

För att skilja på bastardsvärmare börja med att titta på antalet, formen på och om prickarna flyter ihop. Som referens brukar man numrera fläckarna på övervingarna från 1-6 enligt bilden med nummer ett över och närmast kroppen.

Som mest har de sex stycken prickar, vilket visas på foto t.v. på en Sexfläckig bastardsvärmare. Övriga bastardsvärmare saknar alltså fläck nummer 6.

En del litteratur hänvisar till att man ska titta på bakvingarna men eftersom bastardsvärmare aldrig visar bakvingar självmant är det inget man kan använda i fält så det bortser jag ifrån.

 

Ytterligare kännetecken hos arter kan vara att antennerna är några millimeter längre och antennklubborna smalare eller tjockare men att ha det som referens i fält är jag tveksam till. Om du inte råkar ha tur och samtidigt ser två indivder från två olika arter.

Två av våra sex bastardsvärmare har sammanflytande fläckar som mestadels bildar röda band istället för fläckar på vingarna.

Foto t.v: Klubbsprötad bastardsvärmare vars alla fläckar flyter ihop i vingens längdriktning. De
sammanflytande yttre framvingefläckarna hos klubbsprötad bastard-svärmare bildar i ytterkanten
en yxformad fläck genom ett mellanrum mellan de röda banden.

Foto av Magnus Unger.

 

Foto t.v: Smalsprötad bastardsvärmare vars fläckar flyter ihop i vingens längdriktning i tre smala band som är ungefär lika stora. Smalsprötade är dessutom mindre och har jämförelsevis slank kropp. Den har även tydligt smalare antennklubbor.

Foto av Magnus Unger.

 

Den mest nordliga bastardsvärmaren är synbart bättre anpassad för kallare klimat.

Foto t.v: Fjällbastardsvärmare som har 5 fläckar som inte flyter samman och en tjockare och mycket hårigare kropp samt lätt genomskinliga vingar.

Foto av Magnus Unger.

Övriga tre arter har 5-6 fläckar som inte flyter ihop.

Foto t.v: Överst en hona av Bredbrämad bastardsvärmare och underst en hane av Sexfläckig bastardsvärmare jag haft för uppfödning.

Honor av bastardsvärmare är ofta men inte alltid större vilket hanar. Undantaget är mindre bastardsvärmare där båda könen framstår som små och där det är mycket svårt att se vilka som är honor.

Bredbrämad har spetsigare vingändar än övriga arter.

Mindre bastardsvärmare är mindre (22-32mm vingbredd) jämfört med de andra (30-41mm). Tänk på att en stor individ av Mindre bastardsvärmare kan vara lika stor som en liten individ av övriga arter.

Mindre bastardsvärmare har dovare färger än övriga arter.

 

 

Utanför Norden

I Danmark och söderut i Europa finns Klöverbastardsvärmare vilken är ytterligare en art av 5 fläckig bastardsvärmare. Ett sätt att särskilja den från andra är att fläck nummer 3 och 4 kan flyta ihop men den gör det inte på alla individer.

I Danmark och söderut i Europa finns Timjanbastardsvärmare vilken är så lik Klubbsprötad att man måste titta på genitala för att skilja dom åt.

Det förekommer cirka 40 Zygaena arter i Europa och eftersom flera har variabelt utseende är det inte alldeles enkelt att skilja dom åt. Den hittils bästa siten jag sett på hur man särskiljer arter är fleeting wonders som visar bastardsvärmare i Frankrike.